Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Εφημερευόντων παθολόγων
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για την πλήρωση θέσεων εφημερευόντων παθολόγων, προκειμένου να συμμετέχουν στην κάλυψη του προγράμματος εσωτερικών εφημεριών της Παθολογικής Κλινικής του Υγείας Μέλαθρον - ΤΥΠΕΤ. περισσότερα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού Παθολόγου
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για την πλήρωση θέσης ιατρού παθολόγου στο Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. περισσότερα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής
Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής για την κλινική Υγείας Μέλαθρον, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου & πλήρους απασχόλησης. περισσότερα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Εφημερευόντων Ιατρών για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)
Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για την πλήρωση θέσεων εφημερευόντων ιατρών, προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εσωτερικών εφημεριών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) της Γενικής Κλινικής Υγείας Μέλαθρον. περισσότερα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού για τη ΜΕΘ της Γενικής Κλινικής Υγείας Μέλαθρον
Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την κάλυψη θέσης ειδικευμένου ιατρού στον βαθμό Επιμελητή Β΄ για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Γενικής Κλινικής Υγείας Μέλαθρον. περισσότερα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Γενικού Χειρουργού
Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2022
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης Γενικού Χειρουργού της κλινικής «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ». Η θέση αφορά στην πλήρη εβδομαδιαία απασχόληση (30 ώρες) στην κλινική «Υγείας Μέλαθρον», με σύμβαση συνεργασίας αορίστου χρόνου. περισσότερα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Εφημερευόντων Γενικών Χειρουργών
Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2022
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την πλήρωση θέσεων εφημερευόντων χειρουργών, για την κάλυψη του προγράμματος εσωτερικών εφημεριών του Χειρουργικού Τομέα της Γενικής Κλινικής Υγείας Μέλαθρον. περισσότερα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Νοσοκόμου - Τραυματιοφορέα
Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την πλήρωση μίας (1) θέσης Νοσοκόμου – Τραυματιοφορέα, με απασχόληση αορίστου χρόνου. περισσότερα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιατρού Ρευματολόγου
Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2022
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για την πλήρωση μίας (1) θέσης ιατρού Ρευματολόγου, μερικής απασχόλησης (12 ώρες εβδομαδιαίως). Η εν λόγω θέση αφορά στις δομές του ΤΥΠΕΤ στην Περιφέρεια Αττικής. περισσότερα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Εφημερευόντων Ιατρών για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)
Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για την πλήρωση θέσεων εφημερευόντων ιατρών, προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εσωτερικών εφημεριών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) της Γενικής Κλινικής Υγείας Μέλαθρον. περισσότερα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρών Παθολόγων
Πέμπτη, 05 Μαΐου 2022
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για την πλήρωση θέσεων ιατρών παθολόγων στις δομές του στον νομό Αττικής. περισσότερα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή Ουρολόγου
Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης Διευθυντή Ουρολογικού Τμήματος της κλινικής «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ». περισσότερα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Εφημερευόντων καρδιολόγων
Τρίτη, 29 Μαρτίου 2022
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για την πλήρωση θέσεων εφημερευόντων καρδιολόγων, προκειμένου να συμμετέχουν στην κάλυψη του προγράμματος εσωτερικών εφημεριών της Παθολογικής Κλινικής του Υγείας Μέλαθρον - ΤΥΠΕΤ. περισσότερα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης ΙΑΤΡΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΥ για το τμήμα Αιμοδοσίας της Κλινικής Υγείας Μέλαθρον
Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την πλήρωση μίας (1) θέσης, Ιατρού Βιοπαθολόγου-Εργαστηριακής Ιατρικής ή Αιματολογίας περισσότερα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Ορθοδοντικών
Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την πλήρωση θέσεων Ορθοδοντικών περισσότερα

Αρχειοθέτηση αναρτήσεων

×

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

PID: 2518069 readPage -> done PID: 3011436 addPage -> ok