Διαγνωστικά

Διαγνωστικό Εργαστήριο

Αιματολογικό

Το Αιματολογικό Εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που επιτρέπει τη διενέργεια όλων των βασικών αλλά και εξειδικευμένων εξετάσεων καθώς και έλεγχο πηκτικότητας.

Στο Εργαστήριο, διενεργούνται και αναλύονται μυελογράμματα και οστεομυελικές βιοψίες.

Λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και εφαρμόζει με επιτυχία το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Επικεφαλής του Εργαστηρίου είναι ο Κλινικός Αιματολόγος και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, κ. Λάμπρο Τζιανούμη,

Κεντρικά Εργαστήρια (Μικροβιολογικό- Βιοπαθολογικό)

Τα Κεντρικά Εργαστήρια του ΤΥΠΕΤ υποστηρίζουν όλο το 24ωρο τη λειτουργία της Κλινικής ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ καθώς και τους ασφαλισμένους μέσω των εξωτερικών ιατρείων του, πραγματοποιώντας όλες τις εξετάσεις ρουτίνας καθώς και τις πιο εξειδικευμένες.

Τα τμήματα που περιλαμβάνονται στα Κεντρικά Εργαστήρια είναι:

  • Αιματολογικό
  • Βιοχημικό
  • Μικροβιολογικό - Παρασιτολογικό
  • Ανοσολογικό – Ορμονολογικό
  • Ουροχημικό
  • Πήξης
  • Μοριακών αναλύσεων

Τα Κεντρικά Εργαστήρια είναι πλήρως εξοπλισμένα με τελευταίας τεχνολογίας αναλυτές και διαθέτουν πιστοποίηση ISO:9001.

To ιατρικό και το παραϊατρικό προσωπικό με την εμπειρία του και μέσω της πιστοποίησης τηρεί αυστηρές διαδικασίες σε τεχνικά θέματα και μεθοδολογίες εξετάσεων, ώστε να προκύπτουν έγκυρα και συγκρίσιμα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Τα Κεντρικά Εργαστήρια εκτός από την πιστοποίηση με ISO:9001 διενεργεί καθημερινά εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο και παράλληλα διενεργούν και εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο μέσω του Ε.Σ.Ε.Α.Π.

Παράλληλα γίνεται έλεγχος των νοσοκομειακών λοιμώξεων σε συνεργασία του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων με συνεχείς συνεδριάσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών και η ελάττωση της εμφάνισης ανθεκτικών μικροβιακών στελεχών.

Επικεφαλής και Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο ιατρός Βιοπαθολόγος – Μικροβιολόγος κ. Ιωάννης Κ. ΚΑΤΣΑΒΟΧΡΗΣΤΟΣ και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων της Κλινικής ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ

 

Η παραλαβή των αποτελεσμάτων γίνεται καθημερινά  11:00πμ-15:00 μμ.

Κυτταρολογικό

Στο Κυτταρολογικό Εργαστήριο διενεργούνται κυτταρολογικές εξετάσεις με στόχο την πρόληψη, τη διάγνωση και την παρακολούθηση διαφόρων παθήσεων.

Στο Εργαστήριο εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές, όπως η κυτταρολογία υγρής φάσης, παρέχοντας τη δυνατότητα για την πλέον ακριβή και ταχύτερη έκδοση και παράδοση αποτελεσμάτων. 

Το Εργαστήριο λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της Κυτταρολόγου κ. Αθηνάς Καρκαμπάση.

Εργαστήριο Ιατρικών Απεικονίσεων

Ακτινοδιαγνωστικό

Η λειτουργία του καλύπτει όλο το φάσμα των συμβατικών ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων και μαστογραφιών.

Εκτός των σταθερών μηχανημάτων ακτινογραφήσεων η Κλινική διαθέτει ακτινοσκοπικό ψηφιακό μηχάνημα τύπου C-ARM, καθώς και ψηφιακό πανοραμικό κεφαλομετρικό ορθοπαντογράφο για τη λήψη πανοραμικών και κεφαλομετρικών ακτινογραφιών.

Όλες οι διαγνωστικές απεικονίσεις αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στο σύστημα διαχείρισης εικόνων PACS και οι ασθενείς λαμβάνουν ψηφιακό δίσκο CD όπου έχουν εγγραφεί οι εικόνες των ακτινολογικών εξετάσεων.

Τέλος, εκτελούνται επεμβατικές ακτινολογικές εξετάσεις, όπως παρακεντήσεις, βιοψίες, παροχετεύσεις συλλογών, ablation, τοποθέτηση νεφροστομίας κλπ.

Ψηφιακός Μαστογράφος

Το Υγείας Μέλαθρον διαθέτει Ψηφιακό Μαστογράφο, για την παραγωγή εικόνων υψηλής ευκρίνειας με πολύ μικρή δόση ακτινοβολίας.

Στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό εξειδικευμένο στον μαστό.

Οι ψηφιακές εικόνες και οι ιατρικές γνωματεύσεις αποθηκεύονται ηλεκτρονικά, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες σε κάθε περίπτωση.

Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας

Το Υγείας Μέλαθρον διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα OSTEOSYS  PRIMUS για τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας.

Η  μέτρηση οστικής πυκνότητας είναι μία εξέταση ιδιαίτερης σημασίας για τον έλεγχο της οστεοπόρωσης και αφορά σε μεγάλο πληθυσμό ασφαλισμένων.

Αξονικός Τομογράφος

Το Υγείας Μέλαθρον διαθέτει νέο Αξονικό Τομογράφο (63*2)  τομών τελευταίας τεχνολογίας, ιδανικό για τη διενέργεια βασικών αλλά και ειδικών εξετάσεων, όπως αξονική αγγειογραφία όλων των αγγείων του σώματος και του εγκεφάλου,  αξονική στεφανιογραφία και αξονική κολονογραφία.

Στον αξονικό εφαρμόζονται πρωτόκολλα μειωμένης ακτινοβόλησης, ενώ εκτός των διαγνωστικών εξετάσεων διενεργούνται και διαδερμικές επεμβατικές πράξεις, καλύπτοντας και το φάσμα της επεμβατικής ακτινολογίας.

Το Εργαστήριο Ιατρικών Απεικονίσεων λειτουργεί υπό την επιστημονική διεύθυνση του κ. Γρηγορίου Κωτούλα.

Ψηφιακός Παντογράφος

Το Υγείας Μέλαθρον διαθέτει ορθοπαντογράφο  για πανοραμικές ακτινογραφίες οδοντών και  πλάγιες κεφαλομετρικές κροταφογναθικών αρθρώσεων.

Καρδιολογικό

Stress Echo

Το Stress Echo αποτελεί μία εξειδικευμένη τεχνική που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου και την εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας. Είναι ειδικού τύπου υπερηχογράφημα και διενεργείται στο Υγείας Μέλαθρον από τους εξειδικευμένους καρδιολόγους της Καρδιολογικής Κλινικής.

Δοκιμασία κοπώσεως

Υπέρηχοι

Γενικοί Υπέρηχοι

Το Υγείας Μέλαθρον διαθέτει δυο μηχανήματα Υπερηχοτομογραφίας σώματος και αγγείων. Πραγματοποιούνται υπερηχογραφήματα των οργάνων της κοιλίας, γυναικολογικά καθώς και επιφανειακών οργάνων. Επίσης πραγματοποιούνται Triplex / υπερηχογραφήματα των αγγείων του σώματος

Υπέρηχοι Καρδιάς

Το Υγείας Μέλαθρον είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας έγχρωμο 3D μηχάνημα υπερηχογραφίας για υπερηχογραφήματα - triplex καρδιάς.

Εκκτός από το έγχρωμο υπερηχογράφημα καρδιάς, διενεργούνται διοισοφάγεια και δυναμικά υπερηχογραφήματα (Stress Echo).

Το Εργαστήριο λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του επιστημονικά υπεύθυνου κ. Γεώργιου Αβράμπου.

Λοιπά

Νευροφυσιολογία

Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα

Ηλεκτρομυογραφήματα

×

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

PID: 1183204 readPage -> done PID: 886990 addPage -> ok