Ειδικές Μονάδες

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Ενηλίκων του «Υγείας Μέλαθρον» δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς του ΤΥΠΕΤ που χρήζουν ειδικής νοσηλείας και αυξημένης φροντίδας.

Βρίσκεται στον 3ο όροφο του «Υγείας Μέλαθρον», Θερειανού 4-6, και διαθέτει τέσσερεις (4) κλίνες. Στελεχώνεται από ιατρούς εξειδικευμένους στην εντατικολογία, οι οποίοι εφαρμόζουν τεκμηριωμένες κλινικές πρακτικές με στόχο την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη θεραπεία των ασθενών, καθώς και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο παρέχει φροντίδα υψηλού επιπέδου στους ασθενείς και υποστηρίζει το έργο των ιατρών.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύονται:

 • Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις με αυξημένη πιθανότητα μετεγχειρητικών προβλημάτων.
 • Ασθενείς με ανάγκη συχνής εξειδικευμένης φροντίδας του αναπνευστικού συστήματος με αναρροφήσεις και φυσικοθεραπεία.
 • Ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα σε σταθερή κατάσταση, αλλά με αυξημένη πιθανότητα επιπλοκών (πιθανές αρρυθμίες, αιμοδυναμική αστάθεια κα).
 • Οποιοσδήποτε άλλος ασθενής κριθεί από τους ιατρούς της ΜΕΘ ότι η νοσηλεία του σε όροφο είναι επισφαλής και χρειάζεται στενή παρακολούθηση (αναπνευστική ανεπάρκεια, αιμοδυναμική αστάθεια κα).

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα και συνεχής παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών.
 • Συνεχής μέτρηση και παρακολούθηση αιμοδυναμικών παραμέτρων.
 • Χορήγηση ινοτρόπων, αγγειοσυσπαστικών, αγγειοδιασταλτικών και κατασταλτικών φαρμάκων που χρειάζονται monitoring.
 • Καθετηριασμός αρτηριών, κεντρικών φλεβών και πνευμονικής αρτηρίας (echo-guided).
 • Τοποθέτηση προσωρινού καρδιακού βηματοδότη (διαδερμικού και διαφλέβιου).
 • Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση / συγχρονισμένη καρδιομετατροπή.
 • Διασωλήνωση τραχείας.
 • Εφαρμογή επεμβατικού και μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού.
 • Παροχέτευση υπεζωκότα.
 • Διαδερμική τραχειοστομία (χειρουργικά ή διαδερμικά υπό βρογχοσκοπική και υπερηχογραφική καθοδήγηση).
 • Διαθωρακικό και διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδίας.
 • Διακρανιακό υπερηχογράφημα, υπερηχογράφημα θώρακος.
 • Μέτρηση γαλακτικού οξέος, ηλεκτρολυτών, γλυκόζης, αιμοσφαιρίνης, αιματοκρίτη και ανάλυση αερίων αίματος, καθώς και καρδιακής τροπονίνης, D-διμερών, και Pro-BNP.
 • Μέθοδοι συνεχούς αιμοδιήθησης και αιμοκάθαρσης.
 • Μέτρηση και παρακολούθηση της ενδοκοιλιακής πίεσης.

Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) είναι ο Παθολόγος - Εντατικολόγος, κ. Δημήτριος Ματθαίου.

Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας

Η Ογκολογική Μονάδα της Κλινικής έχει αναλάβει την παρακολούθηση ασθενών με παντός είδους συμπαγών νεοπλασμάτων. Στους ασθενείς παρέχεται πλήρης ογκολογική θεραπεία και υποστήριξη, τόσο σε ημερήσια βάση όσο και σε νοσηλευόμενη.

Στην Ογκολογική Μονάδα υπάρχει δυνατότητα διενέργειας των βασικών αιματολογικών εξετάσεων αυθημερόν (γενική αίματος, βιοχημικός έλεγχος) πριν την έναρξη της αντινεοπλασματικής θεραπείας, ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία διακίνηση των ασθενών, καθώς και η ασφάλεια  των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στον 21ο αιώνα η ογκολογία αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ιατρικής επιστήμης.

Το Ογκολογικό Τμήμα συμβαδίζει με την πρόοδο που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο εξατομικεύοντας τη θεραπευτική προσέγγιση και χορηγώντας, όπου είναι ενδεδειγμένο, κατάλληλες και νεότερες θεραπείες, όπως η ανοσοθεραπεία.

Η Ογκολογική Μονάδα του ΤΥΠΕΤ έχει σαν στόχο τη διατήρηση της ποιότητας ζωής των ασθενών, προλαμβάνοντας και αντιμετωπίζοντας τις παρενέργειες της νεοπλασματικής νόσου και της ίδιας της θεραπείας.

Η κλινική κατάσταση του ασθενή και τα αποτελέσματα των εξετάσεών του αξιολογούνται από το έμπειρο προσωπικό των ιατρών της Ογκολογικής Μονάδας προτού την έναρξη χορήγησης της θεραπείας, η οποία συνήθως ολοκληρώνεται έως τις 14:30.

Κατά κανόνα, οι ασθενείς δεν νοσηλεύονται εντός της Κλινικής παρά μόνο εάν υπάρξει εκτίμηση ανάγκης νοσηλείας.

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας στον ασθενή δίνονται γραπτές οδηγίες, ηλεκτρονική συνταγογράφηση εφόσον χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή κατ’ οίκον , καθώς και η ημερομηνία διεξαγωγής της επόμενης θεραπείας.

Μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων θεραπειών, ο ασθενής τίθεται σε τακτική κλινική, εργαστηριακή και απεικονιστική παρακολούθηση από τους ιατρούς του Ογκολογικού Τμήματος.

Ο χώρος χορήγησης θεραπείας πραγματοποιείται σε ένα άνετο φιλικό περιβάλλον με σεβασμό, ιδιαίτερη φροντίδα και συνεχή νοσηλευτική παρακολούθηση.

Διευθύντρια της Ογκολογικής Μονάδας είναι η παθολόγος κ. Μαρία Κιαγιά.

×

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

PID: 3885265 readPage -> done PID: 5974 addPage -> ok