Εκπαιδευτική - Επιστημονική Δραστηριότητα

Στην αρχή κάθε έτους, καταρτίζεται επιστημονικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, τόσο για το ιατρικό όσο και για το νοσηλευτικό προσωπικό.

Τα εκπαιδευτικά θέματα και οι επιστημονικές δραστηριότητες αφορούν σε νέες εξελίξεις στον κλάδο της υγείας οι οποίες παρουσιάζονται τόσο από το επιστημονικό προσωπικό του Υγείας Μέλαθρον όσο και από προσκεκλημένους επιστήμονες διεθνούς φήμης.

Επίσης, οργανώνονται  ημερίδες, με στόχο την μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη πληροφόρηση της ιατρικής κοινότητας για θέματα που αφορούν στην πρόληψη υγείας, στις εξελίξεις στους τομείς θεραπείας και τεχνολογίας, κα. 

Ακόμα, το Υγείας Μέλαθρον, μέσω του επιστημονικού του προσωπικού συμμετέχει σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια, ενώ σε κάθε περίπτωση ενθαρρύνει τη συμμετοχή των στελεχών του σε εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις ενημέρωσης σε επιστημονικά θέματα υγείας.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους διενεργούνται κλινικές εκπαιδεύσεις του προσωπικού στον χώρο του Υγείας Μέλαθρον που στόχο έχουν την πρακτική εφαρμογή των νέων τεχνικών που εμφανίζονται στον χώρο της ιατρικής και νοσηλευτικής επιστήμης.

×

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

PID: 1817312 addPage -> ok