Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

Όραμα των εργαζομένων του Ταμείου Υγείας Προσωπικου Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) είναι να συνδεθεί ο Οργανισμός με την πλήρη ευχαρίστηση και ικανοποίηση όλων όσων απολαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Γενικής Κλινικής Υγείας Μέλαθρον.

Βασική παράμετρος των ποιοτικών υπηρεσιών που φιλοδοξούμε να παρέχουμε είναι η ασφάλεια και η υγιεινή των τροφίμων που η κουζίνα του Υγείας Μέλαθρον παρασκευάζει και προσφέρει στους νοσηλευόμενους, διασφαλίζοντας τον σωστό χειρισμό τους σε όλα τα στάδια, από την παραλαβή και την αποθήκευση των πρώτων υλών μέχρι την επεξεργασία και το σερβίρισμα των τελικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας το ΤΥΠΕΤ τηρεί αυστηρή πολιτική υγιεινής και ασφάλειας η οποία συνίσταται στο :

  1. να τηρείται επ’ ακριβώς το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) που έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000
  2. να ακολουθούνται κατά γράμμα όλες οι Διαδικασίες
  3. να γίνεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
  4. να επαληθεύεται συνεχώς το σύστημα
  5. να παρακολουθούνται όλα τα κρίσιμα σημεία
  6. να εξασφαλίζονται πόροι για τη διατήρηση και επικαιροποίηση του Συστήματος, την αγορά νέου, σύγχρονου εξοπλισμού, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και των υποδομών και του περιβάλλοντος εργασίας
  7. να διατηρούνται οι δίαυλοι επικοινωνίας που έχουν δημιουργηθεί με τους προμηθευτές αλλά και τις αρχές
  8. να παρακολουθείται και να εφαρμόζεται συνεχώς η νομοθεσία.

 

Παράλληλα, έχουν τεθεί μετρήσιμοι στόχοι σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων μας, οι οποίοι παρακολουθούνται διαρκώς ως προς την επίτευξή τους.

Η διασφάλιση της υλοποίησης των επιθυμητών στόχων μέσα από την εφαρμογή του ΣΔΑΤ, συντελεί στην ικανοποίηση της Διοίκησης και των εργαζόμενων, καθώς προάγει τη συνεργασία για την πρόοδο της Γενικής Κλινικής Υγείας Μέλαθρον.

×

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

PID: 3011436 readPage -> done PID: 2518069 addPage -> ok