Πολιτική Ποιότητας

Στην Γενική Κλινική Υγείας Μέλαθρον εργαζόμαστε καθημερινά με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους και τους ασθενείς μας.

Για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα ισχυρό εργαλείο πρόληψης και αντιμετώπισης θεμάτων που ανακύπτουν, να θέτουμε μετρήσιμους στόχους, να αποτυπώνουμε το αποτέλεσμα της συνεχούς βελτίωσής μας, με αντικειμενικούς δείκτες και τέλος να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, μελετήσαμε και εφαρμόζουμε στο Εργαστήριο Ιατρικών Απεικονίσεων, στα Χειρουργεία, την Αποστείρωση, το Μικροβιολογικό μας Εργαστήριο, αλλά και στα Εξωτερικά Ιατρεία της Γενικής Κλινικής Υγείας Μέλαθρον, ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO9001:2015. Βασικός μας στόχος είναι η αποτελεσματική διαχείριση των κλινικών κινδύνων, η πρόληψη προκλήσεων στη λειτουργία της Κλινικής, αλλά και η άμεση επίλυσή τους όταν εντοπισθούν.

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, παρέχει τη σιγουριά ότι εργαζόμαστε προκειμένου να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών και ειδικότερα των ασφαλισμένων και των ασθενών μας, σήμερα και στο μέλλον.

Η δέσμευσή μας για την τήρηση της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, των ανάλογων σχετικών κανονισμών και ειδικότερα η διασφάλιση του απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων είναι δεδομένη και εξασφαλίζεται μέσα από τις διαδικασίες που τηρούμε καθημερινά.

Η Διοίκηση της Γενικής Κλινικής Υγείας Μέλαθρον δεσμεύεται για την καθολική εφαρμογή και την απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται, καθώς επίσης και για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, των κανονισμών και των προτύπων και τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

×

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

PID: 1183204 readPage -> done PID: 536620 addPage -> ok