Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Εφημερευόντων παθολόγων

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για την πλήρωση θέσεων εφημερευόντων παθολόγων, προκειμένου να συμμετέχουν στην κάλυψη του προγράμματος εσωτερικών εφημεριών της Παθολογικής Κλινικής του Υγείας Μέλαθρον - ΤΥΠΕΤ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  1. Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας και την επαγγελματική δραστηριότητα,
  2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου,
  3. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,
  4. Φωτοαντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας.
  5. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης.
 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: Τομέας Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης, Ευπόλιδος 8, 10551, Αθήνα, είτε με  email: hr@typet.groupnbg.com

Και στις δύο περιπτώσεις απαραίτητη είναι η αναγραφή στον φάκελο/αναφορά στο θέμα: για τη θέση Εφημερεύοντος Παθολόγου, υπόψη του κ. Γεώργιου Αλούκου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3349331.

×

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

PID: 3369532 addPage -> ok