Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού Παθολόγου

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για την πλήρωση θέσης ιατρού παθολόγου στο Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας, την επαγγελματική δραστηριότητα, το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο.

Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου.

Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας.


Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύι ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται, έως την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση v.fetokakis@typet.groupnbg.com με θέμα: «Για τη θέση Ιατρού Παθολόγου».

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 290399 & 2310 276610  κ. Βασίλης Φετοκάκης, Διευθυντής Υγειονομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

 

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

×

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

PID: 1183204 addPage -> ok