Φαρμακείο

Στο Υγείας Μέλαθρον λειτουργεί φαρμακείο βάσει των όρων και προϋποθέσεων που ορίζει η νομοθεσία, με υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας, μετά από άδεια της Δ/σης Υγείας της οικείας Νομαρχίας, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των νοσηλευόμενων ασθενών και των προσερχομένων στα Επείγοντα (ΧΥΑ) και τα Εξωτερικά Ιατρεία.

Σκοπός της λειτουργίας του είναι η κάλυψη των πάσης φύσεως φαρμακευτικών αναγκών της Κλινικής τόσο σε υπηρεσίες προμηθειών, οργάνωσης και διοίκησης, όσο και σε υπηρεσίες κλινικής φαρμακευτικής και φαρμακευτικής τεχνολογίας.

Διευθύνεται από αδειούχο φαρμακοποιό και απασχολεί έναν ακόμα φαρμακοποιό και δυο βοηθούς φαρμακείου. δυο ακόμα φαρμακοποιούς και έναν βοηθό φαρμακείου.

Στόχοι του φαρμακείου είναι:

  • Η συμβολή στην καθιέρωση σωστής επωφελέστερης για τον ασθενή και οικονομικά συμφέρουσας φαρμακευτικής πολιτικής σε συνεργασία με το Επιστημονικό Συμβούλιο και την Ιατρική Υπηρεσία της Κλινικής.
  • Η προμήθεια, αποθήκευση, συντήρηση και διάθεση φαρμάκων στα διάφορα τμήματα του Υγείας Μέλαθρον.
  • Η ορθή εκτέλεση της συνταγογραφίας
  • Η συμβουλευτική ενημέρωση για τη σωστή χρήση, καθώς και η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της φαρμακευτικής δράσης ειδικών κατηγοριών φαρμάκων.
  • Η σύνταξη αναφορών προς τους αρμόδιους φορείς και τη Διοιίκηση του Ταμείου.
  • Η υποστήριξη του έργου της Υγειονομικής Επιτροπής , της Επιστημονικής και της Επιτροπής Λοιμώξεων της Κλινικής.
×

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

PID: 3885265 addPage -> ok