Φροντίδα για τον Ασθενή

Φιλοσοφία του Υγείας Μέλαθρον, με ιδιαίτερη βαρύτητα, είναι η πρόληψη. Για την επίτευξη του στόχου αυτού υπάρχει μία σειρά προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής ενηλίκων.

Η Κλινική παρέχει επίσης σύγχρονες ιατρικές διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες για όλες σχεδόν τις ιατρικές ειδικότητες.

Η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών υγείας αποσκοπεί, με την εισαγωγή και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, τη χρήση laser και νέων τεχνολογιών, στην αποτελεσματική μείωση σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία αλλά και ταυτόχρονα στη μείωση του οικονομικού κόστους.

Για την επίτευξη των στόχων του το Υγείας Μέλαθρον στηρίζεται:

  • στο υψηλής επιστημονικής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό
  • στην άρτια υλικοτεχνική υποδομή του
  • στην 24ωρη λειτουργία κρίσιμων τμημάτων αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών
  • στην εξατομικευμένη φροντίδα υγείας
  • στην τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών και τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή
  • στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

 

×

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

PID: 3885265 readPage -> done PID: 4068641 addPage -> ok